CJohn Zammit

1) Ir-Reliġjon ta’ Malta
The Religion of Malta

Ir-Republika ta’ Malta ma għanda l-ebda reliġjon uffiċċjali.

The Republic of Malta does not have an official state religion.
————————————————————
2) Il-Validita’ ta’ Liġi
Validation of any Law

Jekk xi Liġi tiġi ddikjarata “Nulla u bla Effett” mill-Qorti Konstituzzjonali, dik il-Liġi tispiċċa immedjatment, mingħajr il-Vot tal-Parlament, jew il-firma tal-President tar-Republika.

If the Constitutional Court declares a Law to be “Null and Void”, that Law is immediately repealed without the necessity of an Act of Parliament, or the signature of the President of the Republic.
—————————————————–
3) L-Indipendenza Assoluta tal-Mara biex tiddeċiedi x’joġgħoba għal ħajjietha.

The Woman’s Absolute Right to her Independence to decide what is best for her well-being.

Kull mara li tgħix fir-Republika ta’ Malta għandha id-dritt assolut fuq ħajjietha.
Fil-każ ta’ tqala, il-mara, ta’ kull eta’, ghandha d-dritt assolut li tiddeciedi jekk tridx tkompli t-tqala.
Kull Liġi li bħalissa teżisti li hi kontra dan l-Artikolu, hija Nulla u bla Effett minn issa stess.
Kull Mozzjoni għal xi Liġi ġdida li b’xi mod jew ieħor, tmiss dan l-Artikolu, trid tiġi approvata bil-vot ta’ kull Mara Parlamentari.
Jekk, fil-vot, xi Mara Parlamentari m’hix presenti għal vot, jew jekk presenti, ma tivvotax, il-vot tagħha jhodd bħala vot kontrarju, u l-Mozzjoni tispiċċa.
Biex tibdel, jew tneħħi dan l-Artikolu, irid ikum hemm l-approvazzjoni ta’ kull Mara Parlamentari.
Jekk Mara Parlamentari m’hix preżenti, jew jekk preżenti, ma’ tivvotax, il-vot tagħha jiġi meqjuż bħala vot kontrarju, u l-Mozzjoni tispiċċa.
Kull Mozzjoni li spiċċat skont dan l-Artikolu ma tistgħax terġa titressaq fil-Parlament qabel ma jgħaddu għaxar snin; u jekk wara għaxar snin terġa titressaq, tibqa’ suġġett għal dan l-Artikolu.

Every woman living in the Republic of Malta has the absolute right to her life.
In the case of pregnancy, the woman, regardless of her age, has the absolute right to decide if she wants to carry her pregnancy.
Any existing Law which is in breach of this Article is immediately Null and Void.
Any parliamentary Motion for a new Law which, in whatever way, affects this Article, must be approved by the vote of every female Member of Parliament.
If, for the voting, a female Member of Parliament is absent, or if present, decides to abstain, her vote shall be considered to be against, and the Motion fails.
To amend or repeal this Article, it must have the approval of every female Member of Parliament.
If, for the voting, a female Member of Parliament is absent, or if present, decides to abstain, her vote shall be considered to be against, and the Motion fails.
Every Motion which fails under this Article, cannot be presented again until ten years have passed; and if after ten years, it is presented again, it will be subject to this Article.