Anne Marie Fenech

Nixtieq li l artiklu 33 (1) li jirrigwarda l-protezzjoni tad-dritt ghall-hajja, jaghmilha cara li l- hajja tibda mill koncepiment.