Adrian Buckle

Nixtieq li tidhol ligi fuq l-Ewtanasja biex din issir possibli.