Agħti l-kontribut tiegħek

Inti tista’ tagħmel differenza f’ħajtek u f’ħajjet uliedek

X’tixtieq tibdel mill-Kostituzzjoni?  Kif għandha tirrifletti l-ħtiġijiet tal-lum?  Għandek xi suġġeriment?

Individwi, NGOs, entitajiet pubbliċi jew privati, korpi kostitwiti u partiti politiċi jistgħu jieħdu sehem f’konsultazzjoni pubblika li qed issir bħalissa.

Bħalissa għaddejja l-analiżi tas-sottomissjonijiet li ntbagħtu dwar ir-Riforma Kostituzzjonali. Il-proċess ta’ konsultazzjoni ntemm fil-15 ta’ Frar 2020.

 

N.B. Ebda kontribuzzjoni anonima mhi se tiġi aċċettata